Strona główna

Studia podyplomowe „Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D” skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, a w szczególności do:

 • Inżyniera chcącego uczestniczyć w projektowaniu instalacji technologicznych, w projektach wielobranżowych.
 • Inżyniera chcącego wykorzystywać w pracy symulatory procesów chemicznych i oprogramowanie typu PDS (Plant Design System).

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał:

 • Praktyczną umiejętność posługiwania się takimi narzędziami jak:
  • ChemCAD™,
  • AVEVA Diagrams™,
  • AVEVA E3D™,
  • AVEVA Engineering™.
 • Zasadniczą wiedzę i umiejętności przydatne w pełnieniu roli inżyniera procesowego oraz technologa procesów chemicznych w procesie wielobranżowego projektowania obiektów przemysłowych.

Celem studiów jest przekazanie umiejętności i wiedzy dotyczących projektowania obiektu przemysłowego lub instalacji przemysłu chemicznego, petrochemicznego lub pokrewnego od momentu przeprowadzenia symulacji procesowej, poprzez podstawową analizę efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia, analizę ryzyka przemysłowego, stworzenie inteligentnego schematu orurowania i oprzyrządowania (P&ID) aż do stworzenia modelu przestrzennego (3D) i wydania dokumentacji.

W ramach studiów realizowany jest przez słuchaczy projekt instalacji technologicznej dlatego też ponad 70% zajęć stanowią zajęcia projektowe w grupach maksymalnie 12 osobowych.

Studia podyplomowe rozpoczynają się w drugim semestrze roku akademickiego 2015/2016, tj. od 27.02.2016 r. Całkowity koszt studiów wynosi 7600 zł.