Kontakt

Z sekretariatem studiów podyplomowych można kontaktować się poprzez e-mail: ppde@put.poznan.pl

  • Kierownik studiów:

dr inż. Piotr T. Mitkowski
e-mail: piotr.mitkowski@put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 3334

  • Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych

dr inż. Agnieszka Andrzejewska-Buczek
e-mail: agnieszka.andrzejewska-buczek@put.poznan.pl
tel.: +48 61 665 3623