Plan studiów

Studia podyplomowe prowadzone są w trybie dwu semestralnym, rozpoczną się 27.02.2016r.

Semestr I

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Prowadzący
W P
1 Wstęp do projektowania obiektów przemysłowych 5  – 1 dr inż. P. T. Mitkowski
dr inż. S. Woziwodzki
2 Symulacja procesowa 15 30 11 dr inż. M. Staszak
3 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka cz.1 15 10 5 dr hab. inż. M. Ochowiak
dr inż. M. Staszak
4 Analiza ryzyka w przemyśle: identyfikacja i opis zagrożeń 3 10 4 dr inż. P. T. Mitkowski
5 Zarządzanie projektami 5 10 4 dr inż. M. Diering
mgr inż. G. Jabłoński
6 Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych: wykład 5  – 1 dr inż. Jacek Różański
dr inż. P. T. Mitkowski
7 Normy w projektowaniu – aparatura przemysłowa 5  – 2 dr inż. S. Woziwodzki
dr inż. P. T. Mitkowski
8 Analiza ekonomiczna procesów przemysłowych: projekt  – 10 2 dr inż. Jacek Różański
dr inż. P. T. Mitkowski
Suma Ogółem: 123 53 70 30

 Semestr II

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS Prowadzący
W P
1 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka cz.2 10 3 dr inż. M. Staszak
2 Analiza ryzyka w przemyśle: rozmieszczenie aparatury 2 5 2 dr inż. P. T. Mitkowski
3 Zarządzanie projektem – komputerowe wspomaganie 10 2 mgr inż. G. Jabłoński
dr inż. S. Woziwodzki
4 Normy w projektowaniu – instalacje rurociągowe 5 1
5 Schematy technologiczne (PFD) oraz schematy orurowania i oprzyrządowania (P&ID) 30 8 mgr inż. G. Jabłoński
dr inż. S. Woziwodzki
dr inż. P.T. Mitkowski
6 Modelowanie 3D instalacji technologicznej i integracja z schematami P&ID  – 30 8 mgr inż. G. Jabłoński
dr inż. S. Woziwodzki
dr inż. P.T. Mitkowski
7 Dokumentacja projektowa 5 1 mgr inż. G. Jabłoński
dr inż. S. Woziwodzki
dr inż. P.T. Mitkowski
8 Zarządzanie projektami – doświadczenia branż 10  – 2 dr inż. P. T. Mitkowski
dr inż. S. Woziwodzki
9 Seminarium dyplomowe  – 14 3 mgr inż. G. Jabłoński
dr inż. S. Woziwodzki
dr inż. P.T. Mitkowski
dr inż. M. Staszak
Suma Ogółem: 121 17 104 30