Praca końcowa

Studia podyplomowe zakończone są pracą końcową, która ma charakter projektu wybranej instalacji technologicznej i jest wykonywana:

  • w zespołach 3-5 osobowych z jasno określonymi elementami indywidualnymi,
  • z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego, w ramach prowadzonych zajęć projektowych,
  • elementami projektu są: wykonanie symulacji procesowej, przeprowadzenie podstawowej analizy ekonomicznej i analizy ryzyka, przygotowanie inteligentnych schematów technologicznych (P&ID), wykonanie modelu przestrzennego i dokumentacji w postaci rysunków izometrycznych i list materiałowych,
  • zasadnicza część projektowa pracy końcowej wykonywana jest w czasie zajęć projektowych i seminaryjnych.

Praca końcowa jest prowadzona pod opieką promotora i broniona przed komisją egzaminacyjną składającą się z trzech osób. W szczególnych przypadkach praca końcowa może być wykonywana indywidualnie.