Rekrutacja

Postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o złożoną dokumentację:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (*.doc., *.pdf),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (kserokopia, oryginał do wglądu),
  • skierowanie z zakładu pracy lub indywidualne zobowiązanie do wniesienia opłaty za uczestnictwo w/w studium podyplomowym.

Koszt uczestnictwa w Studiach Podyplomowych wynosi 7 600,- zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 665-33-34, (61) 665-36-23.

Ważne informacje i dokumenty:

// Strona w trakcie realizacji//